Equine TotalFit

Passend voor paard en ruiter

 

Opleidingen:


Antoine De Bodt

De "Antoine De Bodt methode", gebaseerd op de klassieke rijkunst, besteedt uitgebreid aandacht aan de natuurlijke scheefheid van het paard.  Een paard blijft zijn leven lang in meer of mindere mate scheef en de juiste omgang met die scheefheid is de kern van de rijkunst en van deze methode. De natuurlijke scheefheid is een musculair probleem (spieren), dat door training van de spieren opgelost/verbeterd kan worden.

Door middel van "rechtrichten" en eerst de verticale balans>>het vallen op de schouder (links/rechts), terug te vinden, kan het paard in de horizontale balans>> ofwel voorwaarts/neerwaarts. Het paard wordt rechter, gespierder en sterker, zodat het paard de ruiter beter kan dragen. Het werkt ook erg goed voor paarden die kreupel lopen en/of gedragsproblemen vertonen. U zult merken dat het paard zuiver, soepel en nageeflijk gaat lopen en zich kan ontspannen. Het paard blijft gezond en werkt graag voor de ruiter.

De methode is in eerste instantie gericht om het evenwicht te herstellen door het paard recht te richten, waarbij zijn gewicht over alle vier de benen wordt verdeeld. Van het herstelde natuurlijk evenwicht kan de ruiter naar het rijkunstige evenwicht toewerken, waarbij 3/5 van het gewicht van het paard door zijn achterhand wordt gedragen.

De methode is gebaseerd op 5 elementen:

1. Ontspanning

2. Aanleuning

3. Rechtrichten

4. Verzamelen

5. Oprichten

De vijf elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontspanning is de eerste fase en oprichting de laatste fase, maar als een paard in zijn scheefheid is doorgereden, kun je niet tot ontspanning komen en zul je eerst het paard moeten recht richten. Ontspanning kan niet zonder recht richten. Zolang het scheef loopt, zal het zich moeten spannen om overeind te blijven. Het paard moet zijn buikspieren aanspannen om de rug te kunnen ontspannen, pas dan kan de achterhand ondertreden en zal het paard nageeflijk zijn.

Wil je meer weten over de methode of een keer een les proberen? Neem gerust contact met mij op.

 

Orun Allround instructeur dressuur/springen

Orun is de erkende opleiding van de KNHS. Bij deze opleiding wordt gelet op:

 •  omgang en verzorging
 • kennis van het paard en de ruiter
 • didactiek
 • de rijtechniek van dressuur en springen
 • logeertechniek 
 • veiligheid

Wil je een keer een dressuur/springles? Neem gerust contact met mij op.


MSFC (Master Saddle Fitting Consultant)

De opleiding richt zich op het correct aanmeten en beoordelen van zadels en zadelproblemen. De drie-eenheid: paard-zadel-ruiter staan hierbij centraal. 

De opleiding geeft je meer inzicht over:

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Conformatie/Hoefkunde
 • Bewegingsleer/Biomechanica
 • Zadelkunde
 • Zadel passen
 • Invloed van de ruiter op de pathologie
 • Invloed van het zadel op de pathologie
 • Voedingsconditie paard


WOW Saddle Fitting Consultant

Deze opleiding wordt in Nederland en Engeland gegeven en moet met goed gevolg worden afgelegd. De opleiding vraagt een gedegen kennis van de bouw van het paard, de invloed van het zadel op de prestaties van het paard en het afstemmen van de pasvorm van het zadel op ruiter en paard.

Doormiddel van jaarlijkse bijscholing op het gebied van productkennis, nieuwe ontwikkelingen en uitwisseling van ervaringen wordt de kwaliteit op een hoog niveau gehouden.

Wil je meer weten over het wow zadel of een zadelcheck doen? Neem gerust contact met mij op.